Metagenom Dizileme

METAGENOM DİZİLEME

16 S (18S ) rDNA Dizileme:
Kompleks mikrobiyal komünite çeşitlililiğini ve değişimini gözlemleyebilmek için NGS oldukça güçlü bir yöntemdir. Bu yeni teknoloji sayesinde, DNA dizileme için harcanan zaman ve masraf önemli ölçüde azalır.


Tüm Genom Shotgun Dizileme:
Karışık numunede bulunan tüm organizmaların kapsamlı şekilde örnekleme yöntemidir. Yöntem, mikrobiyal çeşitliliği değerlendirmek ve farklı koşullar altında türlerin tespitini mümkün
kılmaktadır.

Örnek Metagenom Sonuç Raporu

Sosyal MedyaBM Yazılım Danış. ve Lab. Sis. Ltd. Sti.
A: Kızılırmak Mah. 1441 Cad.
Meva İş Merkezi NO:8/41 06510
Ankara – TÜRKİYE
T: +90 312 220 22 80 | +90 312 220 22 81
F: +90 312 220 22 89
bm@bmlabosis.com
Ticaret Sicil No: 195281