AR-GE

20. yüzyılda gelişen moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği dalları düşünüldüğünde, biyoteknoloji son zamanlarda gittikçe dikkat çekmeye başlamıştır. Biyoteknoloji, yaşayan hücre, doku ve mikroorganizmaları kullanarak, uygun teknik ve yöntemlerle istenilen ürünün elde edilmesidir. Biyoteknoloji uygulamaları tarihin çok eski dönemlerinde milattan önceki yıllarda dahi görülmektedir. İnsanlar binlerce yıldan beri organizmaları kendi yararlarına kullanmakta ve değiştirmektedir.

BM olarak Ar-Ge çalışmalarımızı özellikle biyoteknoloji ve moleküler biyoloji üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Bu teknolojiler doğrultusunda, hızla gelişen dünyada ülkemizi gelişmiş ülkeler arasına taşımak için içinde bulunduğumuz sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları iyileştirmek yolunda adım atmak amacıyla geliştirdiğimiz projeleri, yenilikçi teknikler kullanarak yürütmekteyiz.

Günümüzde de biyoteknoloji uygulamaları sağlıkta, gıda sanayinde, veterinerlikte ve endüstride kullanılmaktadır. Biz de BM olarak, Ar-Ge çalışmalarımız ile bu süreçte etkin bir şekilde yer almayı ve yeni ürünler ile katkı sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. 

Başarıyla tamamladığımız Ar-Ge projeleri aşağıdadır:

           1. Eş zamanlı PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) ile Gıda Ürünlerinde Patojen Tespiti için Tanı  Kitlerinin Geliştirilmesi - KOSGEB AR-GE, (2010-2012)

           Gıda güvenliği ve kalitesi açısından önemli bulunan üç mikroorganganizma ile ilgili tanı kitlerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Gıda sektöründe bu patojenlerin tespiti klasik mikrobiyolojik yöntemlerle olmaktadır ve bu yöntemlerle tespit 5-7 gün sürmektedir. Eş zamanlı PCR metodu ile patojenler hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir şekilde test edilebilmektedir. Proje kapsamında gıdalardan sıklıkla izole edilen Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, E.coli O157:H7 bakterilerine yönelik tanı kitleri geliştirilmiştir.

          2. Viral Hemorajik Septisemi Virüsü (VHSV) İçin Moleküler Temelli ve Daha Kolay Uygulanabilir Bir Tanı  Kiti Geliştirilmesi - TÜBİTAK TEYDEP (2011-2013)

          Ülkemizde görülen ve ihbarı zorunlu balık hastalıklardan biri olan Viral Hemorajik Septisemi (VHS) önemli bir sorun teşkil etmektedir.Viral hastalıklarda, etkenin erken teşhisi önemli bir yer tutmaktadır. Projede; balıklarda görülen VHSV'nin hızlı, duyarlı, güvenilir ve maliyeti düşük bir şekilde tespit edilmesi için Loop-Mediated Isothermal Amplification (İlmik-Aracılı İzotermal Çoğaltma LAMP) adı verilen bir metodun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dünyada ilk kez VHSV'nin tanısı için LAMP metodu ile bir kitin tasarlanması planlanmıştır. Yöntem; duyarlılığı, zaman açısından ekonomikliği, kapsamlı cihazlara ihtiyaç duyulmaması ve kolay uygulanabilir olması ile diğer yöntemlere göre üstünlüklere sahiptir. 
          Bu etkenin tanısını yapabilecek bir kitin geliştirilmesi ve bu yöntemin VHSV için önceden kullanılmamış olması çalışmanın en yenilikçi ve özgün kısmını oluşturmaktadır.Projede viral RNA üzerinden LAMP reaksiyonlarının optimizasyonu, pozitif kontrolün eldesi ve validasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışma, biyoteknoloji ve gen teknolojileri açısından ülkemizde yeni bir ürün geliştirme sisteminin pekiştirilmesine yardımcı olmuştur. Firmamızdaki laboratuvarda, kitin tasarlanması için gerekli olan tüm moleküler biyoloji yöntemlerinin uygulanmıştır.    

          3. Gıda Patojenleri için LAMP Tekniği ile Tanılama Kiti Geliştirilmesi, KOSGEB AR-GE, (2013-2015)

          Bu çalışmada 3 önemli gıda kaynaklı patojeni Salmonella spp., Listeria monocytogenes ve E. coli O157:H7 bakterilerine yönelik ileri düzeyde moleküler tanı sistemi geliştirilmiştir. Diğer moleküler yöntemlere karşın daha kolay ve hızlı bir teknoloji olan LAMP yöntemi kullanılarak patojenin tespiti biyoluminesans teknolojisi ile yapılmıştır. Bu teknolojiyle Real time PCR cihazına gerek duyulmadan taşınabilir, ucuz ve güvenilir bir yöntemle patojen tespiti yapılabilmektedir.  Ayrıca, DNA ekstraksiyon işleminin kısaltılma ve kolaylaşması için santrifüj aşamaları olmayan yeni bir metot geliştirilmiştir.

          Dolayısıyla bu projede geliştirilecek olan sistem ile gıda patojenlerinin tespiti daha basit, hızlı ve ekonomik bir şekilde mümkün olmuştur.

 

 

 

Sosyal MedyaBM Yazılım Danış. ve Lab. Sis. Ltd. Sti.
A: Kızılırmak Mah. 1441 Cad.
Meva İş Merkezi NO:8/41 06510
Ankara – TÜRKİYE
T: +90 312 220 22 80 | +90 312 220 22 81
F: +90 312 220 22 89
bm@bmlabosis.com
Ticaret Sicil No: 195281