Hizmetler

1-İleri Sekanslama ve Array Analizi İçin Örnek Hazırlama Laboratuvarı;

Firmamızın kullandığı özel bir teknoloji ile Whole Genome Amplification ve İleri sekanslama analizlerinde iyi kalitedeki RNA yada DNA molekülü yada arşiv patoloji  örnekleri gibi çalışma zorluğu içeren kalite değerleri düşük ( RIN değeri <2 ) örneklerde ( 50 nanogram – 10 pikogram ) aralığında çalışma yapılabilmektedir.

Servisin Tanımı:

 •     Illumina Solexa, Ion Torrent, SOLID ve Roche 454 platformlarına örnek hazırlama işlemlerini kapsar.
 •     Affymetrix, GeneChip Exon/Gene ST Array,  Agilent Dual-Mode Gene Expression Arrayler  için örnek hazırlanır.

 

2-Moleküler  Araştırma Laboratuvarı;

PCR ve Real Time PCR temelli araştırmalarda verilen hizmetler için dizayn edilmiştir. Gene Expression Analizleri, Patogen Tespitleri, GDO analizleri gibi nükleik asit hedefli ve hassas ve miktar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

Servisin Tanımı:

 •     Primer ve Prob Tasarımı ve Sentezlenmezi
 •     Nükleik Asit Saflaştırılması
 •     Gen Seviyesi Belirlenmesi, Farklı Alllerin Belirlenmesi, Patojen Tespit Çalışması gibi çalışmaların yapılması.

Cihaz Olanakları;

7500 Real Time PCR Cihazı

 

3-DNA Dizi Analizi Laboratuvarı

DNA Dizileme, Fragment Analizi, SNP analizleri için numune kabul edilir ve servis hizmeti uygulanır.

Servisin Tanımı;

 •     Numune kabulü
 •     Saflaştırma Uygulanması
 •     izileme, SNP Analizi, 16 S Microbila ID, Filogenetik Analiz, Genetik Tiplendirme

Cihaz Olanakları:

3130 Applied Genetik Analizör Cihazı

 

4-Serolojik Araştırma Laboratuvarı

Seroloji laboratuvarı enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında etkene karşı organizmada oluşan özgül immun cevabı ortaya çıkarmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Servisin Tanımı ;

 •     Numune kabulü
 •     Elisa testi ile antikor/antijen varlığını göstermek
 •    Antikor düzeyinin belirlenmesi

 

5-Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarı özel besi yeri kullanarak bakteri izolasyonu ve identifikasyonu  (mikroorganizmaların cins, tür ve adının belirlenmesi) ve antibiyogram testleri yapılan bakteriyolojik analiz ve teşhis ünitesidir.

Servisin Tanımı ;

 •     Numune kabulü
 •     Mikrobiyal analiz ve teşhis
 •     Mikrobiyal yükün belirlenmesi

 

Proje Danışmanlık,

Eğitim,

Uzmanlıkve Tez Çalışmaları.

 

Sosyal MedyaBM Yazılım Danış. ve Lab. Sis. Ltd. Sti.
A: Kızılırmak Mah. 1441 Cad.
Meva İş Merkezi NO:8/41 06510
Ankara – TÜRKİYE
T: +90 312 220 22 80 | +90 312 220 22 81
F: +90 312 220 22 89
bm@bmlabosis.com
Ticaret Sicil No: 195281